Národní památkový ústav

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3

11801 Praha 1

 Mapa webu |  MonumNet |  Ke stažení |  Novinky [7.1.] |  Diskusní fóra [29.11.] |  Odkazy na www [28.11.]
nový web: VLASTNÍCI [pro vlastníky a účastníky procesu obnovy památkového fondu: investory, projektanty, dodavatele, úřady, obce...]
Print

Souhrnné informace a historie

Vznik Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze souvisí s přijetím zákona  č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách a zákonem č. 60/1960 Sb., o národních výborech. V roce 1960 bylo konstituováno Středisko památkové péče a ochrany přírody hl. m. Prahy  a schválen organizační řád. Roku 1965 byl zřízen samostatný útvar pro archeologické výzkumy. Název organizace byl několikrát změněn (Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Pražský ústav státní památkové péče a ochrany přírody, Pražský ústav památkové péče, Státní památkový ústav v hl. m. Praze), v roce 1991 se oddělila ochrana přírody.
Rokem 2000 končí zřizovatelskou funkci Magistrát hl. m. Prahy a zřizovatelem se stává, tak jako u ostatních památkových ústavů, Ministerstvo kultury ČR. Od 1. 1. 2003 dochází ke splynutí všech památkových ústavů v Národní památkový ústav.

 

Územní odborné pracoviště v hl. m. Praze pracuje v těchto sekcích a odborech:

 

Sekce odborného náměstka

Oddělení péče o památkovou rezervaci v hl. m. Praze (PPR)

Oddělení péče mimo památkovou rezervaci v hl. m. Praze

Oddělení dokumentace

Samostatné oddělení archeologie

Oddělení hodnocení archeologických výzkumů

Oddělení terénních prací

Oddělení péče o archeologické nálezy

 

Sekce provozně ekonomického náměstka
Referát metodiky památkové péče