Národní památkový ústav

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3

11801 Praha 1

 Mapa webu |  MonumNet |  Ke stažení |  Novinky [7.1.] |  Diskusní fóra [29.11.] |  Odkazy na www [28.11.]
nový web: VLASTNÍCI [pro vlastníky a účastníky procesu obnovy památkového fondu: investory, projektanty, dodavatele, úřady, obce...]
Print

Knihovna

O knihovně

V knihovně NPÚ HMP je uloženo cca 10.000 svazků. Fond obsahuje publikace z oboru památkové péče, historie, dějin umění, architektury, archeologie a restaurování památek.

Kartotéky jsou přístupny pro pracovníky na vnitřní síti ústavu v programu Acces. Takto jsou zpracovávány záznamy pro jmenný katalog, katalog pragenzií a katalog časopisů. V programu Acces je též postupně zpracovávána výběrová bibliografie článků z časopisů uložených v knihovně ústavu a týkajících se Prahy, památkové péče a osobností spjatých s památkovou péčí .

Knihovna je součástí Oddělení evidence, dokumentace a informačních systémů, v jehož fondech jsou uloženy stavebně historické průzkumy, restaurátorské zprávy, plánová dokumentace, nálezové zprávy, soupisy mobiliářů, fotodokumentace a výstupy z Vědy a výzkumu. Součástí je též studovna.


Knihy a všechny ostatní materiály jsou poskytovány badatelům k prezenčnímu studiu v hodinách pro veřejnost, t.j. v pondělí a ve středu od 14:00 do 17:00 hod. Vzhledem k autorským právům z nepublikovaných dokumentačních materiálů není možné pořizovat jakékoliv kopie.


Kontakt: 

Knihovna Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště  v hl. m. Praze

Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1

kontakt: tel. 234 653 212

e-mail: matiaskova@praha.npu.cz