Národní památkový ústav

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3

11801 Praha 1

 Mapa webu |  MonumNet |  Ke stažení |  Novinky [7.1.] |  Diskusní fóra [29.11.] |  Odkazy na www [28.11.]
nový web: VLASTNÍCI [pro vlastníky a účastníky procesu obnovy památkového fondu: investory, projektanty, dodavatele, úřady, obce...]
Print

Fulltext - vyhledávání

Obecná pravidla a doporučení

Funkce vyhledává ve webu ty stránky, které odpovídají zadanému kriteriu. Výsledek zobrazí v seznamu s odkazy na příslušné stránky.

Do pole pro zadání hledaného textu můžete zapsat i složitější dotaz než jedno hledané slovo. Pozorně si přečtěte níže uvedenou nápovědu ke kombinovaným složitějším dotazům.

Doporučujeme zadávat dotazy co nejjednodušeji a tepve potom když je nalezeno příliš mnoho stránek, po zpřesnění (rozšíření) krietria opakovaným dotazem zužte výběr.

Naopak, když nenajdete žádnou stránku, dotaz zobecněte (zjednodušujte kriterium), nikoliv naopak. Lépe je najít více stránek než skutečně potřebujete než nenajít žádnou.

Například si nemůžete být jisti jak je zapsáno v různých částech webu hledané město, nepokoušejte se to uhádnout (viz níže, pravidlo pro zadání fráze). Kupříkladu "Jablonec n.N.", "Jablonec n. N.", "Jablonec n. Nisou", "Jablonec nad Nisou", ale zapište jen jen jablon nebo Jablonec. Vyhledávač ovšem pracuje i s ohýbáním slov, tj. najde i tvar Jablonce... Podobně podle kriteria památka jsou nalezeny i stránky se slovy památek, památky, památkové, památkách, památkový... Pomocí Novák je nalezen i Nováček...

Pravidla pro kriteria dotazů

Vyhledávání nerozlišuje malá a velká písmena, např. ostrov najde Ostrov i ostrov, a to i když použijete uvozovky.

Jednotlivá slova nebo jejich části se vyhledávají v textu kdekoliv, např. kritérium bož vyhledá stránky s textem měšťanský dům U krásné Matky Boží, pomník Boženy Němcové, boží muka. Obsahuje-li kritérium mezeru a je-li zadaný text zapsán v uvozovkách, např. kritériem "ní brán", jsou nalezeny stránky např. s uvedenou ulicí U Dolní brány, Dolní Brána, U Horní brány, Horní Brána a Horní vodní brána. Obdobně, obsahuje-li kritérium více jak jednu mezeru: Např. zadáním "marie a sv" se nalezne sousoší P. Marie a světců, kaple Bolestné P. Marie a sv. Ondřeje atd.

Pokud je zapsán prostý výčet více slov oddělených mezerami, jsou vyhledány stránky, ve kterých se vyskytuje alespoň jedno ze slov (tj. logický součet), s tím že nejprve jsou uvedeny stránky, kde se zadaná slova vyskytují zároveň (tj. logický součin).

Pro zadání složitějších dotazů můžete použít tzv. logické operátory a spojky:

Logické operátory: + -
Zadejte + před slova, která vyžadujete. Před slova, která chcete vyloučit, zadejte -.

Logické spojky: AND OR NOT ()
Použijte výrazy AND, OR, NOT, ( a ) pro zadání logického výrazu. AND = a zároveň, OR = nebo, NOT = ne. Pokud chcete hledat tato klíčová slova, použijte uvozvoky ("and", "or", "not").

Příklady kritérií Hledání vrátí stránky s výrazy
movit památk 'movitá', 'movité', 'nemovitá', 'nemovité'... a zároveň 'památka', 'památky', 'památkový'...
movitá památka 'movitá', případně 'nemovitá' a zároveň 'památka'
"movitá památka" frázi 'movitá památka' i 'nemovitá památka'
+movitá +památka 'movitá' a zároveň 'památka'
+památka -restaurování 'památka', ale ne 'restaurování'
+restaurování -"nástěnné malby" 'restaurování', ale ne 'nástěnné malby'
(textil OR papír) AND NOT restaurování 'textil' nebo 'papír', ale ne 'restaurování'