Národní památkový ústav

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3

11801 Praha 1

 Mapa webu |  MonumNet |  Ke stažení |  Novinky [7.1.] |  Diskusní fóra [29.11.] |  Odkazy na www [28.11.]
nový web: VLASTNÍCI [pro vlastníky a účastníky procesu obnovy památkového fondu: investory, projektanty, dodavatele, úřady, obce...]
Print

Webové stránky NPÚ mění svou podobu

03.03.2010 | webNPÚ, ústř. pracoviště, 03.03.2010

[Praha, NPÚ-Národní památkový ústav, redakční blog]

Během následujících měsíců promění webová prezentace NPÚ svoji podobu směrem k přehlednému a dobře strukturovanému portálu památkové péče. Informace o postupu prací budou touto cestou průběžně zveřejňovány. Aktualizováno 25.10.2010.

redakční blog

V přípravě nových www stránek NPÚ navazujeme na dosavadní zkušenosti z provozu úspěšného specializovaného webu, s průběžně se zvyšující návštěvností. Od skromných počátků narostl web do nynějšího rozsahu, jehož efektivnímu zpřístupnění již nestačí původní strukturace a nástroje webu. Za 6 let od spuštění stávající prezentace se také změnil nosný design webů, požadavky na jejich přístupnost a výrazně pokročil vývoj a možnosti internetových služeb. Na to vše je třeba náležitě reagovat. S vědomím těchto rezerv a nedostatků, byly v posledních letech opakované předkládány náměty na inovace webu, s kvantifikací potřebných nákladů. Nynější iniciativa je součástí širšího záměru otevírání se NPÚ vůči veřejnosti a její realizace by byla nemyslitelná bez podpory vedení NPÚ.

Počítá se i s větším zapojením všech pracovišť NPÚ, prostřednictvím jejich editorů (zatím je obsah webu jen z 9% dílem všech 14 územních odborných pracovišť, tj. 91% pochází z ústředního pracoviště NPÚ). Součástí realizace bude i migrace dat do nové struktury a funkcí, a to v celém rozsahu stávajícího webu (čítajícího na 1,5 tisíce stránek, 12 tisíc fotografií a 3 tisíce dalších dokumentů atd.).

Ve spolupráci s firmou iMagic, která uspěla ve výběrovém řízení veřejné zakázky na dodání nové webové prezentace (k jehož zadání více zde), se snažíme o vytvoření přehledného a uživatelsky přívětivého portálu, který bude splňovat všechna kritéria moderního webu.

Mezi novinkami, které nové stránky přinesou, bude především nové strukturování informací a jejich roztřídění do tří hlavních uživatelských částí – Památkáři, Vlastníci a Návštěvníci. Především část Vlastníci bude zcela nová a bude přinášet praktické informace pro majitele památek.

Rádi bychom, aby se nový web stal oblíbenou stránkou nejen pro odborníky, ale i pro širokou veřejnost, která se zde může dozvědět například informace o kulturních akcích pořádaných na památkách ve správě NPÚ.

Zároveň se strukturou se promění také funkčnost a grafická podoba stránek, přičemž se budeme snažit dosáhnout maximální přehlednosti a využití intuitivních navigačních prvků – např. map či schémat.

Harmonogram prací na cestě k novému webu:

  • 1. fáze – instalace redakčního systému invioCMS – provedeno
  • 2. fáze – Business analýza (detailní popis funkčností webu) – provedeno
  • 3. fáze – tvorba rozvržení webu a grafické návrhy – provedeno
  • 4. fáze – Implementační studie (zadání pro programátory) – provedeno
  • 5. fáze – implementace (programování, kódování, tvorba webu) – od 5.6.2010

Přivítáme jakékoliv Vaše podněty a připomínky k obnově webu, a to v diskusním fóru Podněty ke koncepci tohoto webu.


25.10.2010

Finalizace implementačních prací umožnila spuštění první zprovozněné části připravovaného nového webu NPÚ 18.10.2010, tj. již v designu a s využítím funkcí a aparátu nového webu.

Nové ve starém, odborné téma NPÚ 10/2010-03/2011 (Liberec)
  • Další informace k zprovoznění a souvislostem se strávajícím webem podává naše novinka z 21.10.2010
  • Také využití a prezentace na novém webu se týkala zahajovací tisková konference k mediální kampani, blíže viz novinka z 19.10.2010

Další nezbytnou podmínkou pro spuštění nového webu je, vedle dokončení technologické přípravy, i náročné zpracování obsahu řady nových stránek (viz níže, první tři sdělení). Pro bližší představu přinášíme přehled akturálního stavu:


12.7.2010

Během měsíce června došlo k výraznému posunu v přípravných pracích. Byl dále projednáván a dolaďován grafický návrh, jehož níže zveřejněná podoba byla aprobována dne 21.6.2010.

Souběžně byla schválena i rozsáhlá Business analýza, která je závazným dokumentem pro realizaci nového webu.

Podrobnosti zejména k datovým strukturám a programování webu obsahuje Implementační studie, která je podkladovým materiálem pro dodavatele k realizačním pracím, které jsou nyní v plném proudu.

 

Rozložení vstupní stránky webu Obecná wysiwyg stránka se simulací užití různých grafických prvků a formátování komponent webu
Příklad titulních stránek oddílů a sekcí webu
Grafický návrh vstupu do stránek jednotlivého pracoviště NPÚ

31.5.2010

Zveřejňují se základní grafické návrhy připravované v dubnu. V květnu byly začleněny a rozpracovány v Business analýze. Grafické návrhy jsou ukázkou užití grafických prvků se simulací obsahu, tj. jen naznačují budoucí reálné obsahy stránek webu.

 

Rozložení vstupní stránky webu Obecná wysiwyg stránka se simulací užití různých grafických prvků a formátování komponent webu
Příklad titulních stránek oddílů a sekcí webu
Grafický návrh vstupu do stránek jednotlivého pracoviště NPÚ

25.5.2010

V návaznosti na struktury zveřejněné zde 3.3.2010 se uvádí výstupy s pozměněnou strukturou stránek, která byla akceptována oběma smluvními stranami dne 7.4.2010.


8.3.2010

Bylo provedeno dílčí přestrukturovování stránek podle schématu budoucího nového webu. Týká se tedy pouze a jen zčásti obsahu a nikoliv vzhledu a funkcí nového webu. Synopsi budoucího obsahu, s linky na příslušná místa stromu stránek, můžete shlédnout zde.


3.3.2010

V rámci přípravy na straně NPÚ byla provedena analýza dosavadní a požadované struktury stránek (viz výše k zadání), jehož výsledkem je mj. ověření možnosti předběžné restrukturalizace stránek již na stávajícím webu (a tím i usnadnění migrace na nový web). Pro případné zájemce o podrobnější informace předkládáme zde příslušné dokumenty:


:: Zpět na přehled